Besøk av Statens vegvesen

Besøk av Statens vegvesen

Medlemsmøte  
Besøk av Statens Vegvesen (SFOOR gruppa) Tema; Godkjenning av amatør bygde  og ombygde kjøretøy.

Møte var åpent for alle, ca 40 tilstede