Årsfest 2023

Årsfest 2023

Publisert av Jan Grøsfjeld den 16.02.23. Oppdatert 30.06.23.
Årsfest lørdag 11. mars 2023

Fredrikstad Amcar klubb avholdt Årsfest på klubben 11. mars 2023
Det blir servert mat og drikke samt utdeling av jubileums gaver og priser.
Årets Jubilanter er:

5 år     Raymond Andersson, Yngve Antonsen, Christian Corneliussen, Bjarne Jacobsen, Tor-Jacob Olsen, Hans Stillausen, Annabell Sørli.

10 år  0

15 år  Johnny Gressum, Gunnar Kittelsen Rødberg, Isac Norenberg, Sølvi Delbekk

20 år  Frank Yngvar Askeli, Heidi Kristine Augensen, Morten Aleksander Augensen, Per Henning Begby, Terje Bjerklund

25 år  Susanne Fossum, Stein Erik Nøkleby.

30 år Torkel Aune, Lars Christensen, Nils Petter Floan, Jan Ivar Magnussen.

35 år  Bjørn Andreassen, Erik Anton Augensen, Erik Fossum

40 år 0

45 år  Jan Wennersberg, Ketil Olsen, Carl Henrik Huseby.