Utstiller- og sponsorløsninger


amcar Fredrikstad ønsker å tilby deg muligheten til og delta på Motorshow som utstiller og / eller sponsor.
Vi har derfor lagt opp til at det skal være mulig og kombinere en rekke elementer til en pakkeløsning som på best mulig måte er tilpasset dine ønsker og behov.

Stand
Vi tilbyr standplass for deg som ønsker å profilere deg på Motorshow.
Pris pr. kvadratmeter: 300,-

Kontakt oss for avtale og markedsføringsplan.


Sponsor
Som sponsor vil amcar Fredrikstad profilere deg i vår egen annonsering i trykte og digitale medier, plakat og programblad.

Kontakt oss for avtale og markedsføringsplan.


Annonse i programblad
Programbladet deles ut til besøkende ved inngangen. Trykkes i et opplag på ca. 2 000.
Annonsepris 1/1 side: kr. 2900,-
Annonsepris 1/2 side: kr. 1900,-

Kontakt oss for avtale og markedsføringsplan.


Plakatsponsor
Som plakatsponsor vil amcar Fredrikstad profilere deg i vår egen annonsering i trykte og digitale medier der plakat benyttes.

Kontakt oss for avtale og markedsføringsplan.


Ta kontakt med en av oss og avtal den løsningen som passer best for deg.

Salgskonsulent
Jan Grøsfjeld
Tlf: 901 09 115
kontakt(at)amcarfredrikstad.com
Salgskonsulent
Roger Meyer
Tlf: 905 37 316
kontakt(at)amcarfredrikstad.com