Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere


amcar Fredrikstad ønsker på vegne av Motorshow 2017 og rette en stor takk til våre
sponsorer og samarbeidspartnere.
Uten deres hjelp hadde det ikke vært mulig for oss å gjennomføre utstillingen.

HovedsponsorerSponsorer og samarbeidspartnere