Hovedmeny:

Følg på Facebook

Events
Årsfest 2018

Gaterace 2018

RightOn 2018

Grasrotbarometer

2018:

Dato:

Spillere:


2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:

4.766,-

22.02.18

59


21.781,-
20.754,-
17.940,-
16.746,-
15.832,-
17.484,-
15.035,-
26.389,-
11.114,-

amcar Fredikstad, tidligere US Cars Enthusiast Club, ble stiftet i 1975. Vi er i dag tilsluttet amcar organisasjonen som arbeider for og fremme hobbyen vår og ta vare på våre interesser. Klubben arbeider lokalt etter samme prinsipp og har i dag ca 200 medlemmer.
I 2005 flyttet klubben inn i egne lokaler på Sellebak.

Klubblokalet

Klubben er stolt arrangør av flere lokale treff, ustillinger og arrangemanger innenfor hobbyen vår. Crusing, turer og sosiale sammenkomster står også på agendaen.
De største arrangemangene er;

Power Meet

Gaterace ØRA

Motorshow


Dersom du ønsker og vite mer om klubben vår, har spørsmål eller vil stikke innom, ta kontakt.
Vi er glade for og stå til disposisjon.

Kontaktinformasjon finner du på siden kontakt oss.


Styret

Stilling
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
Redaktør avis
Redaktør web

Navn
Kjetil Hauge
Svein Jensen
Terje Bjerklund
Astrid Solgaard
Torgeir Svendsen
Jonas Eriksen
Erik Augensen
Gunnar Kittelsen Røberg
Roy Andersen
Stig Åkerlund
Gunnar Kittelsen Røberg
Johnny Lund

Telefon
416 75 408
901 87 457
952 22 730
905 31 828
977 34 794
920 30 318
909 25 414
484 86 627
995 71 779
464 16 445
484 86 627
918 00 246

Annonser:


© 2008 amcar Fredrikstad. Webdesign av Johnny Lund.

Administrator Johnny Lund:
admin@amcarfredrikstad.com